Egység

Egységmeditáció

Létezzetek mindenért, hogy A Minden létezzen tibennetek!

A meditáció szó latin eredetű, jelentése közép vagy közvetítés.

Önmagunk egyetemességének felismerése és megtapasztalása a jelen kor embere számára meditációban érhető el leginkább azért, mert a megtapasztalás élményének lehetőségét hordozza önmagában. S ezen tapasztalati élményt nem lehet semmissé tenni, csak tudatos törekvéssel erősíteni. Azaz napi gyakorlásainkkal közelebb és közelebb kerülni az Egyetemes Léthez, Egységhez, Világmindenséghez s annak egyensúlyához, tökéletességéhez, mindentudásához.
Meditáció során elcsöndesedünk, megnyugszunk, s egyre inkább eltávolodunk a földi fizikai világtól, annak korlátaitól. Önmagunkba fordulunk, elménk s tudatunk által határtalanná válunk, kitárulkozunk a Körülvevő Mindenségnek, s egyre mélyebben és mélyebben elmerülünk önnön létünk belső és külső valóságában, a határok és korlátok nélküli tiszta létben.
Elménk s tudatunk kapuja által kezdeményezzük önnön belső létünkből, határtalan, korláttalan megnyilvánulásunkból, kinyilatkoztatásunkból a kapcsolatot a Világmindenség felé. Napi gyakorlásaink, meditációink eredményeképp mind biztosabban, gördülékenyebben, gyorsabban vagyunk képesek e kapcsolat felvételére, mely lehetőséget ad elszakadni földi világunktól, hogy megleljük önnön szabadságunkat és teljességünket a Világmindenségben, s hogy így a visszacsatolás következményeképp pozitívan alakítsuk önmagunkat s környezeteinket földi világunkban. Felismerjük, hogy részei vagyunk a Világmindenségnek, s hogy Ő a mi részünk. Ezen önfelismerésünk automatikusan megajándékoz bennünket: tisztít, harmonizál, gyógyít, energizál, feltölt és védelemmel lát el minden negatívval szemben. Egyesülünk önmagunkkal, azaz a Világmindenséggel, s önmagunkon keresztül engedjük meg a szükséges és optimális egyetemes kinyilatkoztatások hatás-ráhatás mechanizmusait. Így válnak életeink eme egyetemes kinyilatkoztatások által tisztábbá, jobbá, egészségesebbé, tudatosabbá, korláttalanabbá.

Elménk s tudatunk elcsendesedése által belépünk saját belső csendünkbe, belső középpontunkba, s megleljük a kapcsolatot határtalan, korláttalan létünkkel, világmindenségünkkel, s visszacsatlakozunk a Világmindenségbe elménk s tudatunk által. Ekkor megtapasztaljuk azon állapotot, melyben minden egy, s az Egy ott van mindenben. Összekapcsolódunk s eggyé válunk egymással és mindennel. Egyetemesen összhangba kerülünk a Világmindenséggel, s a legapróbb megnyilvánulásunk, minden rezdülésünk is a Világmindenséget tükrözi, s hatás-ráhatás egymásra épülő hatásmechanizmusai alapján tovaterjed, s minden létezőt alakít önmagához mérten. Kiegyensúlyozza őket létükben és megnyilvánulásaikban.
Ez a megnyílás és kitárulkozás és befelé fordulás egyszerre történik, hogy mindkét helyről folyamatos ingereket kapjunk, mert mindkét helyről az Egyetemes Abszolút Lét, Világmindenség, Egység, Tökéletesség vesz bennünket körül, s ezt kutatjuk, s ez irányba haladunk: mind a belső énünket, középpontunkat fejlesztjük, s emeljük fel még jobban a mindent átható Teremtés Létébe; mind a külvilág felé fordulva, hogy a külvilágban megtaláljuk a mindent teremtő, irányító s mindenben ott lévő Egyetemes Létet, Mindenséget, Egységet. Ez a befelé fordulás és kitárulkozás azt eredményezi az emberi megnyilvánulások számára, hogy értékesnek tartják magukat – önfelismerésük miatt –, s reális világképet látnak úgy, hogy nem befolyásolhatóak semmilyen téren. Ez a realitás tovább fogja vezérelni őket abba az irányba, hogy megismerjék és felismerjék és tudatosan ráébredjenek mindazon külső és belső világokra, amelyek önmagát is s a külvilágot alkotják. Ezen világok magukévá tevése s annak teljes megtapasztalása viszi egyre feljebb a feltétel nélküli szeretet, a mindentudás s a szabadság misztériumába az emberi megnyilvánulásokat, létezőket.
Ezen tudatosság s tapasztalat azt eredményezi, hogy az emberi megnyilvánulás tudatosan lép kapcsolatba saját belső és külső világainak Egyetemes Létével s Mindenségével, amely egy és ugyanaz, de mindenhol másmilyen formában lelhető meg. Ezen formák megtapasztalása s felismerése után az emberi megnyilvánulás mind magasabb fokra haladva kezdi megérteni s tudni emberi létének mivoltát, okát és annak okozatát – hogy mi is az emberi megnyilvánulás feladata a földi létben, e köztes világban, az időszakos tanulás világában.
Az elménk és tudatunk által létrejövő élő, aktív kapcsolatban – az Egység állapotában – automatikusan olyan segítséget, kinyilatkoztatásokat kapunk személy szerint és olyan segítséget, kinyilatkoztatásokat közvetítünk a földi világ számára is önmagunkon keresztül, melyekre nekünk és világunknak egyaránt, feltétel nélkül szüksége van ahhoz, hogy kiegyensúlyozódjon negatív megnyilvánulásából.
Egységmeditáció (hanganyag)

Felismerések:
A felismerés önnön tudatos fejlesztésünket jelenti, s önnön tudatos szabadságunk elérése a végcélja. A felismerések minden emberi megnyilvánulás életében tudatos fejlődést, tudatos szembenézést s tudatos ráébredést eredményeznek az emberi megnyilvánulások életeiben tapasztalható dolgok összességére, amelyek együttes megnyilvánulása az Egyetemes Lét, Világmindenség pozitív szemszögből való felfogása.
A felismerés azt jelenti az emberi megnyilvánulások számára, hogy életeikben az egymást követő események sorozatait felismerik úgy, ahogy azok rendeltetésük alapján működnek, és belelátnak abba az összességbe – az emberi életbe –, ahogyan annak működnie kell az ok-okozat alapján. A tudatos szembenézés s ráébredés az emberi megnyilvánulások számára azt eredményezi, hogy fizikai létük alapján pozitív behatást gyakorolnak saját életeikre, és önnön emberi életüket saját pozitív, tudatos irányításuk alá vonják, ezáltal az ok-okozat törvénye alapján pozitív visszahatást idéznek elő. A Világmindenség Törvénye alapján kapuk nyílnak meg az emberi megnyilvánulások előtt, akik a tudatos felismeréssel, szembenézéssel és ráébredéssel élik életeiket, hogy saját maguk teremtsék meg földi életeikben azt a pozitív külvilágot maguk körül, amelyek pozitívan hatnak vissza rájuk. Ezt nevezhetjük a tudatos ráébredésnek, felismerésnek és cselekvésnek – a földi létben való önnön felszabadítás első lépcsőfokainak. A felismerés első lépései, miszerint az emberi megnyilvánulás önnön belső késztetése által, a Belső Központja által késztetést érez arra, hogy kiszakadjék negatív környezetéből, s megváltoztassa azt pozitívvá, úgy, hogy tudatosan szembenéz az adott negatív tényezőkkel és annak hatásaival, hogy azokat megszüntesse és kiiktassa életéből úgy, hogy pozitív cselekedetet, megnyilvánulást hajt végre. S az ok-okozat alapján pozitív végeredménye lesz a cselekvésnek.
Az első lépcsőfok arra készteti az emberi megnyilvánulást, hogy a saját önnön Belső Központja által megtapasztalt szabadságot kiterjessze a külvilág felé, amely körbeveszi szűk környezetben, hogy azt átalakítsa, s megszabadítsa azt a negatív, elnyomni akaró erőktől és befolyásoltságtól. Az ezek alól való felszabadítás által – a Belső Központ szabadságérzete által – kerül az emberi megnyilvánulás a felismerés első lépcsőfokára, s a felismerés, elménkben s tudatunkban ez a szabadságérzés – mint értelem, mint felfogás, s mint megtapasztalás – meglévő információként visszaköszön a megteremtéskor létrejött információkkal.
Az emberi megnyilvánulásokban lévő Belső Központ, amely szabadnak teremtődött, megtalálja önmagát, s az emberi megnyilvánulás felfedezi annak hatalmát és biztonságérzetét. Az emberi megnyilvánulások a Belső Központjuk által való tudást felszínre akarják hozni, és ezáltal pozitív változást idéznek elő szűk környezeteikben, hogy elsősorban mind saját magukat s mind szűk környezeteiket pozitív irányba változtassák, s megleljék azokat a kapukat, amelyek a belsőjükből, a Belső Központjukból nyílnak a külvilág felé, s utat mutatnak számukra, számunkra, abba az irányba, amerre haladnunk kell, hogy felemelkedjünk és még nagyobb szabadságba lépjünk át.
A tudatos felismerés és a tudatos cselekedetek sorozata után ráébredünk önnön hatalmasságunknak és központi létünknek világosságára. Ez a világosság, fény az emberi megnyilvánulásokban a Központ, a mozgatója s megváltoztatója mindennek.

Jövőnk csak akkor van földi korlátaink közt, ha betudatosodunk önfelismerésünk által, s ennek megfelelően nyilvánulunk meg – a mában a jövő számára, a jövőt építve.
Az élő, tudatos, folyamatos kapcsolatra létünk alapjával – a Világmindenséggel – folyamatosan ügyelnünk s törekednünk kell a nap 24 órájában elménk és tudatunk közreműködésével, úgy, hogy tisztántartjuk önmagunkat, és mentesítjük önmagunkat a földi világbéli negatív megnyilvánulásoktól. Mindenkor ügyelnünk kell elménk és tudatunk tisztaságára, melyekkel a Világmindenséghez csatlakozunk, melyek összekötnek bennünket vele s mindhárom megnyilvánulási szintünket, formulánkat – fizikai, átmeneti, energetikai – s az ezeken túlmutató megnyilvánulásainkat is.

Szeretettel várlak az egységmeditációkra, hogy megtapasztald mindazt, ami itt leírásra került.

Jelenleg hangfürdőket és hangtálas kezeléseket tartok.

További információ és időpont-egyeztetés: +36(20)398-5528 / veronikacsath@gmail.com

samsara hangtál, világ legnagyobb hangtálja, világ legnagyobb hangtála, samsara hangfürdő, samsara hangtálkezelő, samsara hangtál kezelő, hangfürdő, hangtálterápia, hangtál terápia, hangterápia, rezgésterápia, hangterápia garáb, hangtálterápia garáb, hangtál terápia garáb, hangterápia aszód, hangtálterápia aszód, hangtál terápia aszód, hangfürdő aszód, hangtál kezelés aszód, hangtálas kezelés aszód, hangtálkezelés aszód, Csath Veronika facebook, egység, egységmeditáció, egység meditáció, professzionális hangterápia, hangtálkezelés, hangtálas kezelés, professzionális hangtál kezelés, gyógyítás hangterápia, gyógyítás rezgésterápia, gyógyítás hangtál, legjobb hangfürdő, tradicionális hangtálkezelés, tradicionális hangterápia, tibeti hangterápia, tibeti hangtálkezelés, legolcsóbb hangterápia, hangtálterápia, hangtálfürdő, hangfürdő, hangutazás, hangutazók, energiagyógyászat, energetikai kezelés, samsara, samsara garáb, garáb hangfürdő, grabensia hangfürdő, grabensia, Mahayana Buddhista Egyház, shambhala, shambhala hangfürdők, avilaglegnagyobbhangtala, hangtál meditáció, hangtálmeditáció, hangtál, tibeti hangtál, nepáli hangtál, kínai hangtál, terápiás hangtál, buddha tál, zengőtál, zen tál, chakra tál, csakra tál, meditáció, relaxáció, hangmasszázs, gong, gongterápia, gong hangfürdő, gong meditáció, gongmeditáció, gong-dob, gongdob, óriás dob, óriás gong, zengőtál masszázs, 528 HZ, 432 HZ, Garáb hangtálterápia árak, relaxációs hangfürdő, hangfürdő Budapest, Garáb idegenvezetés, Grabensia facebook