Egységkönyv

Csath Veronika

Csath Veronika - Egységkönyv

A könyv küldetésének érdekében az Egységkönyv - Várom már a szív korát mindenki számára ingyenesen letölthető itt.

Könyvajánló:

Csath Veronika látomásai és a kapott égi tanítások olyan szent utazásra hívják a világ mélyebb megértése iránt fogékony embereket, ami nemcsak az intellektusukat, de a lelküket is táplálja.

E könyv lapjain az olvasók meghívást kapnak arra, hogy felfedezzék a világ spirituális egységének alapjául szolgáló összetett dinamikát. Az égi tanítások világosságot és mélységet nyújtanak, rámutatva a hit átalakító erejére és az istenivel való tudatos kapcsolat ápolásának jelentőségére.

A közvetített üzenetek fényt derítenek a karma természetére is, rávilágítanak életünkre gyakorolt hatására, és lehetőséget kínálnak hatalmának feloldására.

E felismerések mélyen rezonálnak bennünk, meggyújthatják belső bölcsességünk lángját, és az önfelfedezés útjára vezethetnek bennünket.

Csath Veronika könyve arra bátoríthat, hogy nyitott szívvel és nyitott elmével fogadjuk el isteni potenciálunkat, és e spirituális utazás alatt szerzett felismeréseinket integráljuk mindennapi életünkbe.

Bálint Györgyi

A könyv bevezetője:

Létkönyv, Egységkönyv, a Létezés Egyetemes Misztériumának Könyve. Mindezek a lényeget fedik, eredetünk és létezésünk alapjait, irányító elveit és folyamatait, amelyet a ma földi emberénél fejlettebb megnyilvánulások, létezők, segítők juttattak el hozzánk, emberekhez, hogy ezen információk által segítsék a földi élet, az emberiség fennmaradását.

2006-ban életem gyökeresen megváltozott, amikor egyik éjszaka nappali világosság támadt szobámban, s az egész plafont fényjelek sokasága borította be. Közvetlen felettem egy óriási karmakerék jelent meg a sok jel között. Ekkortól két éven át majd naponta fényjelekkel, majd különböző ábrákkal és térbeli alakzatokkal, formákkal volt tele a plafon felettem éjszakánként, a sarkokban pedig sokszor, általam parabolaantennának minősített jelenségek látszódtak. Egy leheletnyien finom, sajátos ébresztés késztetett arra ezeken az éjszakákon, hogy felébredjek és felnézzek. Ekkor jelentek meg e fényjelek és térbeli alakzatok, lények és információk, először homályosan (mert dioptriás szemüveget hordok általános iskolás koromtól), majd pillanatok alatt a szemeimhez élesedve, élesítve, kristálytisztán. Számos földi és univerzumi civilizáció lényei kerestek fel, valamint égi lények sokasága, akik rendszeresen szertartásokat végeztek felettem. E segítő lények többször, a plafonon körben elhelyezkedve végeztek segítő tevékenységeket. Számos állatfaj is megjelent így, egymás „kezét” fogva, kört alkotva. A finom fénymegnyilvánulások mindig erős jó érzés kíséretében jelentek meg.

Lassan bevezetést kaptam abba is, milyen az, amikor a negatív oldal lényei nyilvánulnak meg, amikor ők jelennek meg – rendszerint szürke árnyalatban (de nem csak és kizárólag így tudnak megjelenni!). Térben, személyként, velem farkasszemet nézve is képes volt ez az oldal is megmutatkozni, és bárhogy máshogy, csakúgy, mint a pozitív, segítő oldal lényei, megnyilvánulásai és információi.

Tanításom a sok látogatás után azzal folytatódott, hogy finom ébresztés után csukott szemhéjaim alatt láthattam mindazon és olyan jelenségeket, amelyek eddig a plafonon jelentek meg számomra.

Ebben az időben kaptam az élettől egy olyan spirituálisan fejlett, földi emberi társat, aki szóban volt képes közvetíteni fejlett, segítő lények, létezők információit számunka, földi emberi civilizáció számára, azért hogy tanítsanak és segítsenek bennünket. Vele közel tíz évet dolgoztunk együtt, megszámlálhatatlan közvetlen vezetett meditáció és imádság keretében és mindazon földi emberiség számára eljuttatott információ csatornázásában és rögzítésében, amelyet most a kezedben tartasz, Kedves Olvasó.

E létkönyvben, egységkönyvben szó szerinti tolmácsolásban szerepel mindaz, amely közvetlen közvetítésre, csatornázásra került fejlett, segítő társainktól. Néhol – nagy meditációs és imádságos előkészületeink, emelkedésünk ellenére is – egy-egy szóvégi jel vagy rag nem volt tisztán hallható, vagy a szórend közvetítése nem sikeredett a legtökéletesebben. Mindezek – a magyar nyelv kívánalmainak megfelelően – jellemzően korrigálásra kerültek az írásban való rögzítéskor, több helyen viszont az apró nyelvhelyességi pontatlanságokat benne hagytam a könyv szövegében, mindazért hogy az olvasó is megérezhesse a szavak által azt a pozitív jelenlétet, amelyet mi éreztünk a közvetítések alatt.

Itt térnék rá arra, hogy mi az, amit biztosan megtanultam a jelenések és közvetítések folyamán és által, azért, hogy mindenki tanulságot vegyen belőle:
A fül becsaphat, a szem becsaphat és minden egyéb is becsaphat. Egy a biztos, ami mindig a legigazabb információt adja és jelzi: a lelkünk középpontja. Ha mindenkor ide fókuszálunk, tudni fogjuk, mi igaz, helyes, és mi nem az. Ezt a könyvet is így olvassátok, tiszta szívvel, az igazat keresve és meglátva, megértve mindig.

S még valami, ha nem vagytok biztosak, hogy az adott információ, jelenség honnan származik, hogy igaz, segítő szándékú, eredetű-e, akkor akarjátok erősen, tiszta szívvel, hogy felfedje magát az igazság, s akkor a leghazugabb és legártóbb megnyilvánulás is alakot, megjelenési formát kell, hogy váltson, s fog, mert te isteni részeddel ezt akarod, ezt parancsolod neki.

Áldás, békesség Néktek!

samsara hangtál, világ legnagyobb hangtálja, világ legnagyobb hangtála, samsara hangfürdő, samsara hangtálkezelő, samsara hangtál kezelő, hangfürdő, hangtálterápia, hangtál terápia, hangterápia, rezgésterápia, hangterápia garáb, hangtálterápia garáb, hangtál terápia garáb, hangterápia aszód, hangtálterápia aszód, hangtál terápia aszód, hangfürdő aszód, hangtál kezelés aszód, hangtálas kezelés aszód, hangtálkezelés aszód, Csath Veronika facebook, egység, egységmeditáció, egység meditáció, professzionális hangterápia, hangtálkezelés, hangtálas kezelés, professzionális hangtál kezelés, gyógyítás hangterápia, gyógyítás rezgésterápia, gyógyítás hangtál, legjobb hangfürdő, tradicionális hangtálkezelés, tradicionális hangterápia, tibeti hangterápia, tibeti hangtálkezelés, legolcsóbb hangterápia, hangtálterápia, hangtálfürdő, hangfürdő, hangutazás, hangutazók, energiagyógyászat, energetikai kezelés, samsara, samsara garáb, garáb hangfürdő, grabensia hangfürdő, grabensia, Mahayana Buddhista Egyház, shambhala, shambhala hangfürdők, avilaglegnagyobbhangtala, hangtál meditáció, hangtálmeditáció, hangtál, tibeti hangtál, nepáli hangtál, kínai hangtál, terápiás hangtál, buddha tál, zengőtál, zen tál, chakra tál, csakra tál, meditáció, relaxáció, hangmasszázs, gong, gongterápia, gong hangfürdő, gong meditáció, gongmeditáció, gong-dob, gongdob, óriás dob, óriás gong, zengőtál masszázs, 528 HZ, 432 HZ, Garáb hangtálterápia árak, relaxációs hangfürdő, hangfürdő Budapest, Garáb idegenvezetés, Grabensia facebook